skip to Main Content

Thiết bị hội nghị dành cho cá nhân. Thiết bị hội nghị truyền hình dành cho cá nhân, nhỏ gọn, di động, có thể ngồi họp ở bất kì đâu. Kết nối với máy tính

Thiết bị hội nghị dành cho cá nhân Bao gồm Webcam, Micro Speaker tích hợp, tai nghe hội nghị, phần mềm hội nghị

Thiết bị hội nghị dành cho cá nhân cũng có thể bao gồm cả thiết bị chuyên dụng chuẩn SIP/H.323

Hiển thị kết quả duy nhất

Back To Top