skip to Main Content

Thiết bị phần cứng dành cho nền tảng họp trực tuyến Zoom Meeting được khuyến cáo từ hãng Zoom. Thiết bị phần cứng tiêu chuẩn. Dành cho nhiều đối tượng, từ họp cá nhân, phòng họp nhỏ, vừa và lớn

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Back To Top