skip to Main Content

Thiết bị Hội nghị truyền hình Poly (Tiền thân là Polycom). Hãng sản xuất có xuất thân là từ Bộ quốc phòng USA. Chuyên các dòng sản phẩm Hội nghị truyền hình chuyên dụng, giải pháp hoàn thiện từ Cá nhân, Tổ Chức, Chính Phủ, Y tế, Giáo dục, Doanh nghiệp

Back To Top